Határidős pályázatok

A felvitel ideje: 2014. november 4.
Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program

Magyarország Kormányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programra,
mely lehetőséget ad az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének szintre hozása és az OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából. OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi humán erőforrás hiányának
enyhítését és motivációjának fokozását. A cél elérését a Kormány az Emberi Erőforrások Minisztériuma(EMMI) egy háttérintézménye és az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Határidő: 2015. január 30.

Forrás és további információ: Palyazat.gov.hu


A felvitel ideje: 2014. december 23.
Astellas-díj - Az év orvosa pályázat

Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző egyetemek az Astellas-díj - Az év orvosa pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével közösen kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Közönségjelöltet bármely magánszemély állíthat, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt a 3. pontban leírt pályázati időszakon belül e-mailen, az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldi. E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a bemutatott orvos emberségét, példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben és leghitelesebben mutassa be. (Kérjük, hogy a történetek hossza - az értékelhetőség okán - legalább fél oldalnyi legyen, de lehetőleg ne haladja meg a 2 oldal terjedelmet!) A 2014-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely valóban a 2014-es esztendőhöz kötődik, mivel minden esztendőben az adott év legjobb teljesítményei versengenek egymással.

A jelölésekkel kapcsolatban fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életművek nemes megmérettetését, hanem a 2014-es év során megtapasztalt, a betegek, kollégák és a szakma által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.

Betegtörténetek beküldése (jelöltállítás): 2014. október 1. - 2015. február 19., 24:00 óra
Zsűrizés (döntős történetek kiválasztása, zsűri általi rangsorolása): 2015. február 20. - február 25.
Webes közönségszavazás a döntős történetekre: 2015. február 26. - március 12., 22:00 óra
 

Forrás és további információ: Astellasdij.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Astellas-díj - Média az orvosokért 2014 pályázat

Az Astellas Pharma, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének szakmai együttműködésével immár negyedik alkalommal hirdet médiapályázatot, amelynek legfőbb célja az orvosi hivatás társadalmi megbecsülésének erősítését, a nagyszerű emberi és orvosi teljesítmények fokozottabb elismerését, valamint a példaértékű orvos-beteg kapcsolatok bemutatását szolgáló, hangsúlyosan pozitív hangvételű publicitás elősegítése.
A pályázatra újságírók, riporterek és szerkesztők csak saját készítésű anyagaikkal nevezhetnek. A nevezés mellékleteként minden pályázó 3 darab pályaművet nyújthat be.

A pályamű olyan cikk, riport, interjú, műsor, vagy műsorrészlet lehet, amely 2014. január 1. és 2015. március 5. között valamely sajtótermékben vagy egyéb médiumban, magyar nyelven jelent meg (csak az első adásba kerülés / publikálás időpontja számít, az ismétléseké nem) és amely témaként az emberi és szakmai vonatkozásban egyaránt nagyszerű orvosi teljesítményekre, az orvosi helytállásra, a kezelés, ill. gyógyítás során kialakuló különleges orvos-beteg kapcsolatokra, valamint ezek gyógyulásban betöltött szerepére hívja fel a laikus közönség figyelmét.

A pályázati anyagot legkésőbb 2015. március 6-án 12.00 óráig a pályázat weboldalán (www.astellasdij.hu/mediapalyazat) lehet közvetlenül feltölteni, vagy postai úton a SESAME Pályázati Iroda postacímére (1660 Budapest, Pf. 448.) eljuttatni. 
 

Forrás és további információ: Emasa.hu


A felvitel ideje: 2014. december 23.
Az év praxisa a Kárpát medencében díj

„Az év praxisa a Kárpát medencében'' díjat idén is 10-10 háziorvos nyerhet el- munkatársaival, a nővérekkel együtt- a páciensek, illetve az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslata alapján, a határon innen és a határon túl.

Ezért a páciensek mellett idén is várjuk az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslatait is! Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet, és a praxist díjazzuk!

Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, empátiájáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, egy- egy küzdelmes gyógyulásról, és persze az életmentésről, illetve mindarról, ami önöknek a legfontosabb.

Tavaly nagyon sok egymondatos ajánlást kaptunk, ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni. Kérjük, történetük minimum 15 - 20 mondatos legyen! Mivel orvosukat illetve, a praxisában dolgozó nővéreket értesíteni szeretnénk arról, hogy szerepelnek portálunkon, ne feledkezzenek meg adataikról! Szükségünk van elérhetőségükre: az orvos és a nővér pontos nevére, a praxis e-mail címére, a rendelő telefonszámára.

Anonim pályázatokat nem fogad el a zsűri! Kérjük, ne felejtse el aláírni történetét. Aki helyesen adja meg saját adatait, története fogadásáról köszönő e-mailt kap tőlünk. Az oldalt hetente frissítjük, így előfordulhat, hogy történetét nem találja meg azonnal a portálon, köszönő válaszunkból azonban tudni fogja, hogy beérkezett hozzánk.

Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon küldhetik be 2015. március 10-ig! 
 

Forrás és további információ: Azevpraxisa.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Kopp Mária Média-díj és Hírszerkesztői-díj

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére

A díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft

A díjat azok az újságírók kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem oktatási-kutatási-gyógyítási tevékenységét bemutató hírközlést, egészségügyi és tudományos újságírást, ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon művelik.

A Kopp Mária Média-díjra pályázni lehet a magyarországi írott, elektronikus (tv-rádió), hírügynökségi és online sajtóban 2014. március 2. és 2015. március 1. között megjelent tudósítással, publikációval, interjúval, riporttal, max. 30 perc hosszú rádiós/tévés összeállítással, műsorral.

A Kopp Mária Hírszerkesztői-díjra pályázni lehet a magyarországi rádiók és televíziók hírblokkjaiban, vagy híradóiban 2014. március 2. és 2015. március 1. között elhangzott, megjelent anyagokkal illetve hírügynökségi tudósításokkal.

Nevezési határidő: 2015. március 15.

Forrás és további információ: Emasa.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Dr. László Gergely pályázat 2015

Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 35 éven aluli szakemberek részére 2015-ben is meghirdeti a ,,Dr. László Gergely pályázatot''.

A pályázat tartalma
Az orvosi rehabilitáció bármely területén készített tudományos igényű munkával a rehabilitációs team valamennyi tagja pályázhat. A pályázat alapulhat főiskolai vagy egyetemi szakdolgozaton, de ez esetben ezt kérjük a kísérőlevélben jelölni. A pályázat nem lehet azonos Fiatalok Fórumára bejelentett előadás témájával. A pályázat terjedelme ne haladja meg az 50 oldalt. 

A pályázat beadása 
A pályázat jeligés. A pályázatot egy kinyomtatott példányban és 3 db CD-n kell benyújtani. A beadás postai úton történik, a benyújtás határideje: a 2015. március 31. 24.00 óra.

Forrás és további információ: Rehab.hu


A felvitel ideje: 2013. szeptember 18.
Nemzeti Agykutatási Program támogatása

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet ,,Nemzeti Agykutatási Program támogatása'' (KTIA_NAP_13) címmel.

A támogatás célja a ,,B'' alprogram keretében a  hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával.

A pályázatok benyújtása a ,,B'' alprogram keretében 2013. november 1. napjától folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017.01.01 napjáig lehetséges.

Forrás: Nfu.hu