Határidős pályázatok

A felvitel ideje: 2014. augusztus 21.
Felhívás a WorldSkills Sao Paulo 2015 ifjú szakemberek versenyének a válogató versenyeire

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyszámok szponzoraival együtt várja azoknak a fiatal szakembereknek, szakmunkásoknak, technikusoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak, végzős szakközép- és szakiskolai tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen megméretnék tudásukat Magyarország képviseletében 2015-ben a Brazíliai Sao Paulóban megrendezésre kerülő, a ,,Szakmák Olimpiájának'' is nevezett WorldSkills világversenyen.

A nemzeti válogatóversenyre az ,,Ápolás és gondozás'' versenyszámra a nevezés határideje: 2014. szeptember 15.
 

Forrás és további információ: Gyemszi.hu


A felvitel ideje: 2014. augusztus 21.
Pályázat Doktorandusz Kíválósági Díjra

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának keretében végzett tudományos munka bemutatására 35 év alatti Ph.D. hallgatók vagy predoktorok számára.

Pályázni lehet elméleti vagy klinikai témával foglalkozó:
- első szerzőként jegyzett, megjelent (vagy igazoltan elfogadott) közleménnyel;
- könyvvel, könyvrészlettel

A pályázatokat 5 példányban kell benyújtani 2014. szeptember 19-ig a Semmelweis Egyetem Doktori Titkárságán (1085 Bp. Üllői u. 26.).

A beérkezett pályázatokat a Baráti Kör és az Egyetemi Doktori Tanács által felkért szakemberek bírálják el.

Forrás és további információ: Semmelweis.hu


A felvitel ideje: 2014. augusztus 26.
Pályázat Fogyatékosság-barát munkahely elismerésre

Azok a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek toborzásával, foglalkoztatásával és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat, elnyerhetik a Fogyatékosság-barát Munkahely logót. 

Beküldési határidő: 2014. szeptember 22. 
 

Forrás és további információ: Fbm.hu


A felvitel ideje: 2014. május 27.
Felhívás a ,,Kedvenc Patikám'' cím elnyerésére

Idén a tavalyi elsöprő sikerre való tekintettel a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége - a Roche Magyarország Kft. támogatásával - ismét kampány felhívást tesznek közzé a ,,Kedvenc Patikám'' cím elnyerésére.

A KAMPÁNY CÉLJA
A kampány legfontosabb célja a betegek patikai szolgáltatásokkal való elégedettségének felmérése.
Ismételten a patikai munkára és a szolgáltatást igénybe vevő betegek érdekeire kívánjuk felhívni a figyelmet, illetve a feleket egymáshoz közelebb hozni minőségi fejlesztések által, mely azonban az elégedettséget befolyásoló tényezők ismerete nélkül nem lehetséges.

A KAMPÁNY FELTÉTELEI
A szavazatokért versenybe szállhat az ország bármely területéről minden aktív patika, gyógyszertár, melyekre szavazni a www.kedvencpatikam.hu weboldalon- (a Szavazás oldalon), illetve a médiában található kérdőívek kitöltésével, és beküldésével lehet. A kampány 2014. szeptember 30-ig tart, a szavazatokat ezen a napon még le lehet adni.

Forrás és további információ: Kedvencpatikam.hu


A felvitel ideje: 2014. április 4.
Hogyan élnek a vastagbélrákos betegek? - országos médiapályázat

Hányan gyógyulnak meg? Hogyan alakulnak a kezelések fényében az életkilátásaik? Milyen lehetőségek vannak ma, s milyen irányba halad a betegség kezelése? A Gyógyulj Velünk Egyesület, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége médiapályázatot hirdet: az egész országból várják a cikkeket, interjúkat, riportokat a vastagbélrákos betegekről.

A Gyógyulj Velünk Egyesület egy országos médiapályázat meghirdetésével szeretné elérni, hogy 2014-ben minél több fórumon kerüljön napirendre a vastagbélrák. A márciusi vastagbélrák ellenes nemzetközi hónapra időzített pályázati kiírásban a betegszervezet 750 ezer forint összdíjazást tűz ki a problémával foglalkozó újságírók-szerkesztők számára. Pályázni újságban vagy online felületen megjelent cikkel, rádióban, televízióban sugárzott riportokkal lehet. Nincs műfaji kötöttség: tudósítás, interjú, riport egyaránt eséllyel indul. A cél kettős: országszerte minél több vastagbélrákos beteg megnyilvánulhasson, s minél többen ismerjék meg a mai orvosi lehetőségeket és korlátokat. A kiíró szervezetek, s a pályázatot médiapartnerként támogató www.rakgyogyitas.hu betegtájékoztató portál szerkesztősége az egész ország területén segítséget nyújt betegegyesületi, szakorvosi kapcsolatokkal az újságíróknak, riportereknek.

A pályamunkák száma és minősége alapján dönt a bírálóbizottság arról, hogy a 750 ezer forintos keretet miként osztja fel a díjazottak között. Az értékelésben egyenlő esélyekkel indulnak a helyi és az országos médiumok. Az elérhető olvasók, hallgatók, nézők számától függetlenül egyaránt várják a helyi, a megyei és az országos napi-, heti- és havilapokban, tematikus médiumokban megjelent írásokat, online tartalmakat, rádiókban elhangzott, televíziókban vetített műsorokat, interjúkat, riportokat, tudósításokat. Pályázni a vastagbélrákról 2014. március 1. és 2014. október 20. között megjelenő anyagokkal lehet. A műfaji sokszínűségnek teret engedve tágak a határok: az írott pályázatok terjedelme 3-12 ezer karakter, a rádiós és televíziós műsoroké 2-30 perc lehet.

A pályázatok beérkezési határideje: 2014. október 21. Eredményhirdetés és díjkiosztó 2014. novemberben, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság kongresszusához kapcsolódó országos betegnapon lesz.

Forrás és további információ: Rakgyogyitas.hu


A felvitel ideje: 2014. május 27.
Hallgatói Ötletbörze 2014

Egyesületünk pályázatot ír ki felsőoktatásban tanuló hallgatók számára ,,A jövő egészségügyi komplexuma'' címmel.

A jelen ötletbörzével az IFK Budapest egyik emblematikus városrészének lehetséges vízióit, távoli jövőbeni szerepét és funkcióit kívánja felmérni a jövő szakembereinek mozgósításával.

Az IFK jelen pályázati felhívással arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mennyire összetett feladat az ingatlanfejlesztés, milyen sok különböző szempont és szakterület összehangolására van szükség akár csak egy megfelelő koncepció összeállításához is. Az idei kiírásban ezért olyan szakterület került kiválasztásra - egészségügy -, ahol érintkeznek és akár megütköznek egymással a gazdasági szempontok és a közérdekek, az állam és magánszféra vagy másképpen a közfinanszírozás és a magán befektetések. 

Pályázat leadási határideje: 2014. október 31. 12:00

Forrás és további információ: Ifk-egyesulet.hu


A felvitel ideje: 2014. augusztus 5.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázata a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja:
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő háziorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A maximálisan elnyerhető támogatási összeg együttesen a 2014-es évben:
500.000.000.- Ft.

A támogatási igény formája: pályázat.

A pályázat típusa: nyílt pályázat.

2. Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. A pályázó vállalja továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követően - legkésőbb 2014. november 30-ig - a pályázott háziorvosi szolgálatra a finanszírozási szerződés megkötésre kerül.
Pályázatot nyújthat be az a háziorvos is, aki jelen pályázati kiírás megjelenését megelőzően, de 2014. február 25-ét követően kezdte meg az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény alapján végzett háziorvosi tevékenységét a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett.
A betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg

5. A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2014. október 31-ig. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.
 

Forrás és további információ: Oep.hu


A felvitel ideje: 2014. szeptember 11.
Felhívás esettanulmány készítésére egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szektorban dolgozók részére

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) főigazgatója pályázati felhívást tesz közé jogvédelemmel kapcsolatos esettanulmány megírására.

A tanulmányban olyan megtörtént, hiteles, valódi esetet kell bemutatni, amely példaként szolgál a jogvédelmi tevékenység során, bővíti a szakmai ismereteket, továbbá segítséget nyújt a hasonló esetek legmegfelelőbb és ügyfélbarát kezelésében.

Részvételi feltételek:
Pályázatot nyújthat be az egészségügyi, szociális illetve gyermekvédelmi területen tevékenykedő szakember, szakdolgozó.

Beérkezési határidő: 2014. október 31.
 

Forrás és további információ: Obdk.hu


A felvitel ideje: 2014. szeptember 11.
Felhívás esettanulmány készítésére az OBDK képzési tanfolyamain résztvevők részére

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
főigazgatója a 2014.évben szervezett jogvédelmi képzéseken részt vevők körében pályázati
felhívást tesz közé esettanulmány megírására.

A tanulmányban olyan megtörtént, hiteles, valódi esetet lehet bemutatni, mely példaként szolgál a jogvédelmi tevékenység során, bővíti a szakmai ismereteket, továbbá segítséget nyújt a hasonló esetek legmegfelelőbb és ügyfélbarát kezelésében.

Részvételi feltételek:
Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, aki 2014-ben részt vett az OBDK által szervezett betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédelmi képzés valamelyikén.

Beérkezési határidő: 2014. október 31.
 

Forrás és további információ: Obdk.hu


A felvitel ideje: 2013. szeptember 18.
Nemzeti Agykutatási Program támogatása

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet ,,Nemzeti Agykutatási Program támogatása'' (KTIA_NAP_13) címmel.

A támogatás célja a ,,B'' alprogram keretében a  hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával.

A pályázatok benyújtása a ,,B'' alprogram keretében 2013. november 1. napjától folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017.01.01 napjáig lehetséges.

Forrás: Nfu.hu