Határidős pályázatok

A felvitel ideje: 2014. december 3.
Sokszínű Orvostudomány - Alaptantárgyak a Plakáton pályázat

A pályázat célja az orvostudomány rendhagyó megközelítése és megjelenítése a képzőművészeten keresztül.

A pályázatra az orvostudomány szakterületeit vizuálisan megjelenítő, 5 plakátból álló sorozattal lehet pályázni.

A szakterületek a következők: 
    Anatómia
    Élettan
    Biokémia
    Biofizika
    Patológia

Bármilyen technikával készült, egyedi tervezésű pályamunkákat várunk.

Beküldési határidő: 2014. december 15.

Forrás és további információ: Semmelweiskiado.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Tudományos Diákköri Konferencia a 2014/15-ös tanévben a Debreceni Egyetemen

A 2014/15-ös tanévben a TDK konferenciát 2015. február 11-13. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2014. december 15. 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.

Az absztrakt beküldésének határideje 2015. január 19. 20:00h. Az absztraktot szintén a honlap regisztrációs felületén keresztül kell benyújtani.

Forrás és további információ: Tdk.dote.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program

Magyarország Kormányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programra,
mely lehetőséget ad az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének szintre hozása és az OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából. OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi humán erőforrás hiányának
enyhítését és motivációjának fokozását. A cél elérését a Kormány az Emberi Erőforrások Minisztériuma(EMMI) egy háttérintézménye és az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Határidő: 2015. január 30.

Forrás és további információ: Palyazat.gov.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Astellas-díj - Média az orvosokért 2014 pályázat

Az Astellas Pharma, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének szakmai együttműködésével immár negyedik alkalommal hirdet médiapályázatot, amelynek legfőbb célja az orvosi hivatás társadalmi megbecsülésének erősítését, a nagyszerű emberi és orvosi teljesítmények fokozottabb elismerését, valamint a példaértékű orvos-beteg kapcsolatok bemutatását szolgáló, hangsúlyosan pozitív hangvételű publicitás elősegítése.
A pályázatra újságírók, riporterek és szerkesztők csak saját készítésű anyagaikkal nevezhetnek. A nevezés mellékleteként minden pályázó 3 darab pályaművet nyújthat be.

A pályamű olyan cikk, riport, interjú, műsor, vagy műsorrészlet lehet, amely 2014. január 1. és 2015. március 5. között valamely sajtótermékben vagy egyéb médiumban, magyar nyelven jelent meg (csak az első adásba kerülés / publikálás időpontja számít, az ismétléseké nem) és amely témaként az emberi és szakmai vonatkozásban egyaránt nagyszerű orvosi teljesítményekre, az orvosi helytállásra, a kezelés, ill. gyógyítás során kialakuló különleges orvos-beteg kapcsolatokra, valamint ezek gyógyulásban betöltött szerepére hívja fel a laikus közönség figyelmét.

A pályázati anyagot legkésőbb 2015. március 6-án 12.00 óráig a pályázat weboldalán (www.astellasdij.hu/mediapalyazat) lehet közvetlenül feltölteni, vagy postai úton a SESAME Pályázati Iroda postacímére (1660 Budapest, Pf. 448.) eljuttatni. 
 

Forrás és további információ: Emasa.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Kopp Mária Média-díj és Hírszerkesztői-díj

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére

A díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft

A díjat azok az újságírók kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem oktatási-kutatási-gyógyítási tevékenységét bemutató hírközlést, egészségügyi és tudományos újságírást, ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon művelik.

A Kopp Mária Média-díjra pályázni lehet a magyarországi írott, elektronikus (tv-rádió), hírügynökségi és online sajtóban 2014. március 2. és 2015. március 1. között megjelent tudósítással, publikációval, interjúval, riporttal, max. 30 perc hosszú rádiós/tévés összeállítással, műsorral.

A Kopp Mária Hírszerkesztői-díjra pályázni lehet a magyarországi rádiók és televíziók hírblokkjaiban, vagy híradóiban 2014. március 2. és 2015. március 1. között elhangzott, megjelent anyagokkal illetve hírügynökségi tudósításokkal.

Nevezési határidő: 2015. március 15.

Forrás és további információ: Emasa.hu


A felvitel ideje: 2014. november 4.
Dr. László Gergely pályázat 2015

Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 35 éven aluli szakemberek részére 2015-ben is meghirdeti a ,,Dr. László Gergely pályázatot''.

A pályázat tartalma
Az orvosi rehabilitáció bármely területén készített tudományos igényű munkával a rehabilitációs team valamennyi tagja pályázhat. A pályázat alapulhat főiskolai vagy egyetemi szakdolgozaton, de ez esetben ezt kérjük a kísérőlevélben jelölni. A pályázat nem lehet azonos Fiatalok Fórumára bejelentett előadás témájával. A pályázat terjedelme ne haladja meg az 50 oldalt. 

A pályázat beadása 
A pályázat jeligés. A pályázatot egy kinyomtatott példányban és 3 db CD-n kell benyújtani. A beadás postai úton történik, a benyújtás határideje: a 2015. március 31. 24.00 óra.

Forrás és további információ: Rehab.hu


A felvitel ideje: 2013. szeptember 18.
Nemzeti Agykutatási Program támogatása

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet ,,Nemzeti Agykutatási Program támogatása'' (KTIA_NAP_13) címmel.

A támogatás célja a ,,B'' alprogram keretében a  hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával.

A pályázatok benyújtása a ,,B'' alprogram keretében 2013. november 1. napjától folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017.01.01 napjáig lehetséges.

Forrás: Nfu.hu