freeaudit.hu

NEEK
Pályázatok

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) pályázatot hirdet a

,,2013 egészségügyi kommunikációs szakembere''
cím elnyerésére.

A pályázat nyílt, azon olyan személyek vehetnek részt közvetlenül vagy közvetetten - tehát mások általi ajánlás alapján -, akik 2013-ban a pályázók közül a legtöbbet tették az egészségügyi kommunikáció (marketing, public relations és reklám stb.) elmélete és gyakorlata terén.

A pályázati anyagot:
- közvetlen részvételnél maga a pályázó,
- közvetett részvétel (ajánlás) esetén 
 - szakmai és érdekképviseleti szervezetek, kamarák vezetői, testületei, képviselői,
 - minisztériumok, vagy más országos hatáskörű szervek képviselői
 - a nyomtatott vagy elektronikus sajtó szerkesztőségei 
 - a pályázó munkahelye
készíthetik el, illetve nyújthatják be elektronikus úton.  

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a szakmai zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.  

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. Szakmai életrajz (a pályázó személyes adatai, végzettségek, képzettségek, szakmai tapasztalatok, elérhetőségek), illetve ajánlás esetén a jelölt neve és elérhetőségei
2. A pályázónak az egészségügyi/egészségipari kommunikáció területén kifejtett tevékenysége, eredményei, különös tekintettel a 2013-as évre 
3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok) 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. január 24., 24:00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az el.kft@chello.hu E-mail címre. Az E-mail tárgya a következő legyen: ,,NEEK-pályázat''. Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is.

Nevezési díj nincs.

A cím (és a vele járó br. 100.000 Ft-os díj) ünnepélyes átadására a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencián kerül sor (Budapest, 2014. február 20-21., www.euuzlet.hu/kommunikacio).

eddigi díjazottak

PályázatMenedzser

Pályázatok.org

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) pályázatot hirdet a

,,2013 egészségügyi kommunikációs kampánya''
cím elnyerésére.

Pályázni 2013-ban megindított vagy lezárult, egészségügyi vonatkozású kampánnyal lehet. A pályázati anyagot a megrendelő és/vagy az ügynökség készítheti el, illetve nyújthatja be elektronikus úton. Egy pályázó több kampánnyal is pályázhat. 

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a szakmai zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.  

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. A pályázó(k) adatai (a cég neve, székhelye, a kampányban résztvevő munkatársak bemutatása)
2. A kampány leírása, a kampány eredményeit összesítő jelentés
3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok) 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. január 24., 24:00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 15 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot magyar nyelven, elektronikus úton kell benyújtani az el.kft@chello.hu E-mail címre. Az E-mail tárgya a következő legyen: ,,NEEK-pályázat''. A kísérő levélben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat eredményétől függetlenül be kívánja-e kampányát mutatni egy 15 perces előadás keretében a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben konferencián. 

Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is.

Nevezési díj 5.000 Ft (+ÁFA), amelyet a pályázat beküldését követően, a lebonyolító É+L Kongresszus- és Kiállításszervező Kft. számlája alapján kell kiegyenlíteni.

A pályázatok formai (a kiírási feltételeknek való megfelelés, ill. külalak, tagolás, érthetőség) és tartalmi (feladat kifejtése, elérendő célok definiálása, piacelemzés, konkurencia-elemzés, SWOT, célcsoport meghatározása, elérendő piacnagyság és módszerek, akcióterv, szükséges erőforrások, elérendő célok teljesülése - eredményesség vizsgálata, nyomonkövetés, ötletesség/kreativitás) szempontok alapján kerülnek elbírálásra.

A kiíró - a pályázat eredményétől függően - külön elismerő oklevélben részesíti a legjobb ötszázezer forintnál kisebb költségvetéssel gazdálkodó kampányt.

A cím ünnepélyes átadására a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencián kerül sor (Budapest, 2014. február 20-21., www.euuzlet.hu/kommunikacio). 

eddigi díjazottak