freeaudit.hu

NEEK
Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük, hogy időt szán ránk, és érdeklődését, amely e pár sor elolvasására vezette.

Egyesületünk - a  Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) - céljaként az egészségügy és az egészségipar (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és orvostechnikai eszközök stb. gyártói és forgalmazói) területén dolgozó marketing-, public relations-, reklám- és más szakembereknek az egészségügyre specializált együttműködését kívánjuk megvalósítani. 

Fontosnak tartjuk, különösen az egészségügy jelenlegi helyzetében, hogy ezen szakterületek, 
együttműködve a szakágak oktatási, érdekvédelmi szervezeteivel kerüljenek mind nagyobb súllyal figyelembe vételre a lakosság tájékoztatásában, új egészségügyi rendszerek kidolgozásában és bevezetésében. Lehetőségeink a hazai egészségügy helyzetének és állapotának részletes feltárásában való részvételtől, a rendszeres adatgyűjtésig és ismeretterjesztésig, prevenciós projektek kidolgozásában és megvalósításukban való részvételig, az oktatáson át bármit felölelhet. 

Külön figyelmet kívánunk fordítani az Európai Unió, Egyesületünk profiljába tartozó irányelveinek hazai összhangjára, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök ismertetése lehetőségeinek kibővítésére, kommunikálására. 

Az Egyesület mindenkori tagsága fogja meghatározni azon fő irányvonalat, amely mentén összhangba hozhatjuk Egyesületünk tevékenységét az egészségpolitika célkitűzéseivel.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk és munkánk mind több szakembert szólít majd az Egyesület tagsága közé!
 
 

Jóbai Zsolt
a NEEK elnöke

 
Egyszerűsített beszámoló - 2012 (.pdf) Közhasznúsági jelentés - 2012 (.pdf) Közhasznúsági jelentés - 2011 (.pdf)