Országos Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia

Tisztelt Partnerünk!

 vagyongazd logó

A mostani rendezvényünk célja az önkormányzati gazdálkodásban bekövetkezett változások és tapasztalatok bemutatása.
Az önkormányzatok feladatfinanszírozásának bevezetése új helyzet elé állította az önkormányzatokat. A kötelező feladatok ellátására juttatott normatív hozzájárulás szűkössége miatt az önkormányzatok egyre inkább rákényszerülnek saját bevételek terhére annak kiegészítésére. Ennek következtében azonban csökken az önként ellátható feladatok forrása, ami a lakosság elégedetlenségéhez vezethet. A bevételek növelésének kényszere miatt felerősödött az önkormányzatok vagyongazdálkodásának jelentősége. A 2000-es évek válságos időszakában elfogytak a vagyonátadáskor kapott szabadon értékesíthető vagyonelemek, a fennmaradáshoz egyre nagyobb jelentősége van a tudatos vagyongazdálkodásnak. A sikeres önkormányzatok jelentős saját bevétellel rendelkeznek, ami mögött egy tudatos vagyongazdálkodási tevékenység áll, de a vagyon csökkenése ezeket a sikereket is veszélyezteti.
A konferencia célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a tudatos vagyongazdálkodás jelentőségére, amely hozzájárul:

 a település lakosságmegtartó erejének növeléséhez
 a település fejlesztéséhez
 a környezet rendben tartásához,
 a termőföld jobb kihasználásához,
 a helyi munkaerő foglalkoztatásához,
 a munkahelyteremtéséhez, az önfoglalkoztatás erősítéséhez
 a helyi termékek részarányának növeléséhez,
 a szemléletformáláshoz

A konferencia előadói a vagyongazdálkodás aktuális feltételrendszere mellett bemutatják a településeken megismerhető jó gyakorlatot és azokat az eszközöket, amelyek segítségével az önkormányzatok tevékeny részt vállalhatnak a települések fejlesztésében, önfenntartó képességének a javításában. A konferencia keretében bemutatjuk a vagyongazdálkodás tapasztalatait és az aktuális lehetőségeket.

A konferencia időpontja: 2017. március 10.

A konferencián és a konferenciával lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a témakör iránt érdeklődő polgármesterek, jegyzők, a polgármesteri hivatalok pénzügyi és adózási vezetői és munkatársai, az önkormányzati cégek szakemberei, könyvvizsgálók, pénzügyi, számviteli és adózási szakértők naprakész információkat kapjanak az őket érintő aktuális kérdésekről, elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt.

VÉDNÖK:

Szabó Gellért elnök (Magyar Faluszövetség)

 

SZAKMAI TÁMOGATÓK:

Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége                        

Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

 

PROGRAM 

8:30-9:30        REGISZTRÁCIÓ

9:30-9:40        MEGNYITÓ – Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium-Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárság):

9:40-10:00      Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium, Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárság): A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatai, különös tekintettel a jövedelmi helyzetből eredő különbségek csökkentésére

10:00-10:20    Dr. Révész Balázs főosztályvezető (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Audit- és Információszabadság Főosztály): Az önkormányzatok gazdálkodása a transzparencia tükrében

10:20-10:40    Molnár Gergely főosztályvezető (Magyar Államkincstár, Önkormányzati Főosztály): Az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének 2016. évi tapasztalatai

10:40-11:00    Dr. Hoffmann István habilitált egyetemi docens Ph.D (ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar): Az önkormányzati humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonjogi kérdések áttekintése

11:00-11:20    Balogh Gábor egyetemi oktató (Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék): Az ASP csatlakozás hatása az önkormányzati (vagyon)gazdálkodásra

11:20-11:40     Kérdések, hozzászólások

11.40-12.20     EBÉD

12:20-12:40    Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika polgármester (Pázmánd Község Önkormányzata): Tudatos gazdálkodás javainkkal értékeinkre fókuszálva

12:40-13:00    Szabó Gellért polgármester (Magyar Faluszövetség és Szentkirály Község Önkormányzata): „Szentkirályi sáfárkodás”

13:00-13:20    Gegesy Ferenc volt polgármester (Ferencváros Önkormányzata): Az önkormányzati vagyongazdálkodás 20 éves tapasztalatai

13:20-13:40    Lengyelné Petris Erika osztályvezető (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Ellenőrzési Osztály): A belső ellenőrzés szerepe a mai kihívások tükrében

13:40-14:00    Dr. Printz János elnök (Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Költségvetési Tagozat): A vagyonkimutatás helye és ellenőrzése a helyi önkormányzatok beszámolási rendszerében

14:00-14:20    Dr. Németh Miklós főtitkár-P. Ábrahám Sándor (Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége): A professzionális vagyongazdálkodás és a költséghelyként funkcionáló vagyonelemek az önkormányzatokban

14:20-14:40    Szirmay Tamás okleveles építészmérnök (Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület, HFMS/HUFMA szakértő): Az önkormányzati közvagyon kezelés helyzete és története a zárolt állami vagyon kezelésétől a kincstári és az önkormányzati vagyongazdálkodásig (az elmúlt 25 év igaz története)

14:40-15:10  Marton Áron vezető tanácsadó (GriffSoft Informatikai Zrt.): A Forrás integrált ügyviteli rendszer Vagyon- és létesítménygazdálkodási megoldása

15:10-15:40    Berényi Mariann transzferauditor, regisztrált okleveles adószakértő, okleveles könyvvizsgáló (Altamix Kft.): Az önkormányzatok transzferárazása az adóhatóság fókuszában

15:40-16:00     Kérdések, hozzászólások

                            Zárszó

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

A szervezők ezúton szeretnék kifejezni köszönetüket azoknak az intézményeknek és cégeknek, amelyek hirdetés, kiállítás vagy más formában támogatták a rendezvényt:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Magyar Államkincstár

Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége

Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

GriffSoft Informatika Informatikai Zrt.

Altamix Consulting Kft.

 

 Őszintén reméljük, hogy a konferenciánk céljai és programjai felkeltették személyes és szakmai érdeklődésüket, és legközelebb is üdvözölhetjük a rendezvényünkön.

Tisztelettel: 

                         a szervezők

 

PROGRAMFÜZET

ELŐADÁSOK