“II. Létesítménygazdálkodás az egészségügyben” Országos Konferencia

létesítménygazd

Tisztelt Hölgyem!

Tisztelt Uram!

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait a 2. alkalommal megrendezésre kerülő konferenciákra. 
Jelenleg is szakmai szervezetek és szaktekintélyek segítségével szeretnénk elérni a téma iránt érdeklődőket.

Az általánosan elfogadott definíciók szerint a létesítménygazdálkodás (facility management) az egy szervezeten belül a munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembevételével.

Ez az iparág állítja elő a nemzeti össztermék 7%-át, és foglalkoztatja a lakosság 9-11 %-át. 

A konferencia előadói a létesítménygazdálkodás aktuális feltételrendszere mellett bemutatják a már működő és megismerhető jó gyakorlatokat és azokat az eszközöket, amelyek segítségével a létesítmények önfenntartó képességének javításához is hozzá tudnak járulni. A konferencia keretében bemutatjuk a létesítménygazdálkodás tapasztalatait és az aktuális lehetőségeket is.

A konferencián és a konferenciával lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a témakör iránt érdeklődő műszaki- és gazdasági igazgatók, az üzemeltetési, munkabiztonsági és rendészeti, környezetvédelmi (stb.) felső- és középvezetők, valamint a létesítménygazdálkodási szakemberek naprakész információkat kapjanak az őket érintő aktuális kérdésekről, elméleti és gyakorlati megközelítésban egyaránt. Emellett várjuk a szolgáltatók aktív részvételét is. 

 
* * * * *

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS

 

8.00-9.00       Regisztráció

9.00-10.30     Megnyitó, Előadások I.

10.30-11.00   Kávészünet 

11.00-12.20   Előadások II.

12.20-13.30   Ebéd

13.20-15.00   Előadások III.

 

  * * * * *

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ  

 

A KONFERENCIA  HELYSZÍNE

Hotel Belvedere Budapest* * * * (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/A.)

 

REGISZTRÁCIÓ

A Jelentkezési lapot mellékeltük. Kérjük legkésőbb 2017. május 15-ig – pontosan kitöltve – a következő címre megküldeni szíveskedjen: É+L Kft., 1064 Budapest, Pf.354.,

E-mail: el@epluszl.hu

Az alábbi linken a részvevőknek ONLINE REGISZTRÁCIÓRA is van lehetősége.

Regisztrációs díj: 
Tartalmazza a szakmai programon való részvételt, a kongresszusi nyomtatványok és a kávészünetek költségeit. 
2017. május 15. előtt jelentkezők esetén: 12.000 Ft+Áfa (27%)
2017. május 15. után jelentkezők esetén: 14.000 Ft+Áfa (27%)
Helyszíni jelentkezés esetén: 16.000 Ft+Áfa (27%)
Egyetemi/főiskolai hallgatóknak és oktatóknak: 10.000 Ft+Áfa (27%)

 

ÉTKEZÉS 

A konferencia helyszínén ebéd lehetőséget biztosítunk 2.960 Ft+Áfa(18%)/fő áron.

 

SZÁLLÁS

A szállásfoglalás egyénileg történik. 

 

PARKOLÁS

A parkolás a szálloda parkolójában (korlátozott számban), valamint a környező utcákban.

 

PREZENTÁCIÓK

Az elhangzott előadások prezentációt a konferencia honlapján (jelszóval védetten) el fogjuk helyezni.

 

KONFERENCIASZERVEZŐ IRODA:

É+L Kongresszus és Konferenciaszervező Kft.,

1081 Budapest, Kiss József u. 4.

Tel/fax: +36 1 313-2027

E-mail: el@epluszl.hu

Weboldal: www.epluszl.hu

Facebook: Konferencia Szervező

                   É+L Kft. 

 

Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai személyes jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket.

 

A további sikeres együttműködés reményében, tisztelettel:

Holló Szilvia 
rendezvény koordinátor
É+L Kft. 
+36 30 267-9012

el@epluszl.hu

JELENTKEZÉSI LAP – RÉSZTVEVŐKNEK

MEGRENDELŐ LAP – KIÁLLÍTÓKNAK 

 

 Tekintse meg az eseményről szóló hírlevelünket.

Országos Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia

Tisztelt Partnerünk!

 vagyongazd logó

A mostani rendezvényünk célja az önkormányzati gazdálkodásban bekövetkezett változások és tapasztalatok bemutatása.
Az önkormányzatok feladatfinanszírozásának bevezetése új helyzet elé állította az önkormányzatokat. A kötelező feladatok ellátására juttatott normatív hozzájárulás szűkössége miatt az önkormányzatok egyre inkább rákényszerülnek saját bevételek terhére annak kiegészítésére. Ennek következtében azonban csökken az önként ellátható feladatok forrása, ami a lakosság elégedetlenségéhez vezethet. A bevételek növelésének kényszere miatt felerősödött az önkormányzatok vagyongazdálkodásának jelentősége. A 2000-es évek válságos időszakában elfogytak a vagyonátadáskor kapott szabadon értékesíthető vagyonelemek, a fennmaradáshoz egyre nagyobb jelentősége van a tudatos vagyongazdálkodásnak. A sikeres önkormányzatok jelentős saját bevétellel rendelkeznek, ami mögött egy tudatos vagyongazdálkodási tevékenység áll, de a vagyon csökkenése ezeket a sikereket is veszélyezteti.
A konferencia célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a tudatos vagyongazdálkodás jelentőségére, amely hozzájárul:

 a település lakosságmegtartó erejének növeléséhez
 a település fejlesztéséhez
 a környezet rendben tartásához,
 a termőföld jobb kihasználásához,
 a helyi munkaerő foglalkoztatásához,
 a munkahelyteremtéséhez, az önfoglalkoztatás erősítéséhez
 a helyi termékek részarányának növeléséhez,
 a szemléletformáláshoz

A konferencia előadói a vagyongazdálkodás aktuális feltételrendszere mellett bemutatják a településeken megismerhető jó gyakorlatot és azokat az eszközöket, amelyek segítségével az önkormányzatok tevékeny részt vállalhatnak a települések fejlesztésében, önfenntartó képességének a javításában. A konferencia keretében bemutatjuk a vagyongazdálkodás tapasztalatait és az aktuális lehetőségeket.

A konferencia időpontja: 2017. március 10.

A konferencián és a konferenciával lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a témakör iránt érdeklődő polgármesterek, jegyzők, a polgármesteri hivatalok pénzügyi és adózási vezetői és munkatársai, az önkormányzati cégek szakemberei, könyvvizsgálók, pénzügyi, számviteli és adózási szakértők naprakész információkat kapjanak az őket érintő aktuális kérdésekről, elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt.

VÉDNÖK:

Szabó Gellért elnök (Magyar Faluszövetség)

 

SZAKMAI TÁMOGATÓK:

Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége                        

Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

 

PROGRAM 

8:30-9:30        REGISZTRÁCIÓ

9:30-9:40        MEGNYITÓ – Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium-Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárság):

9:40-10:00      Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium, Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárság): A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatai, különös tekintettel a jövedelmi helyzetből eredő különbségek csökkentésére

10:00-10:20    Dr. Révész Balázs főosztályvezető (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Audit- és Információszabadság Főosztály): Az önkormányzatok gazdálkodása a transzparencia tükrében

10:20-10:40    Molnár Gergely főosztályvezető (Magyar Államkincstár, Önkormányzati Főosztály): Az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének 2016. évi tapasztalatai

10:40-11:00    Dr. Hoffmann István habilitált egyetemi docens Ph.D (ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar): Az önkormányzati humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonjogi kérdések áttekintése

11:00-11:20    Balogh Gábor egyetemi oktató (Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék): Az ASP csatlakozás hatása az önkormányzati (vagyon)gazdálkodásra

11:20-11:40     Kérdések, hozzászólások

11.40-12.20     EBÉD

12:20-12:40    Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika polgármester (Pázmánd Község Önkormányzata): Tudatos gazdálkodás javainkkal értékeinkre fókuszálva

12:40-13:00    Szabó Gellért polgármester (Magyar Faluszövetség és Szentkirály Község Önkormányzata): „Szentkirályi sáfárkodás”

13:00-13:20    Gegesy Ferenc volt polgármester (Ferencváros Önkormányzata): Az önkormányzati vagyongazdálkodás 20 éves tapasztalatai

13:20-13:40    Lengyelné Petris Erika osztályvezető (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Ellenőrzési Osztály): A belső ellenőrzés szerepe a mai kihívások tükrében

13:40-14:00    Dr. Printz János elnök (Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Költségvetési Tagozat): A vagyonkimutatás helye és ellenőrzése a helyi önkormányzatok beszámolási rendszerében

14:00-14:20    Dr. Németh Miklós főtitkár-P. Ábrahám Sándor (Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége): A professzionális vagyongazdálkodás és a költséghelyként funkcionáló vagyonelemek az önkormányzatokban

14:20-14:40    Szirmay Tamás okleveles építészmérnök (Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület, HFMS/HUFMA szakértő): Az önkormányzati közvagyon kezelés helyzete és története a zárolt állami vagyon kezelésétől a kincstári és az önkormányzati vagyongazdálkodásig (az elmúlt 25 év igaz története)

14:40-15:10  Marton Áron vezető tanácsadó (GriffSoft Informatikai Zrt.): A Forrás integrált ügyviteli rendszer Vagyon- és létesítménygazdálkodási megoldása

15:10-15:40    Berényi Mariann transzferauditor, regisztrált okleveles adószakértő, okleveles könyvvizsgáló (Altamix Kft.): Az önkormányzatok transzferárazása az adóhatóság fókuszában

15:40-16:00     Kérdések, hozzászólások

                            Zárszó

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

A szervezők ezúton szeretnék kifejezni köszönetüket azoknak az intézményeknek és cégeknek, amelyek hirdetés, kiállítás vagy más formában támogatták a rendezvényt:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Magyar Államkincstár

Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége

Városfejlesztők Országos Szervezete Egyesület

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

GriffSoft Informatika Informatikai Zrt.

Altamix Consulting Kft.

 

 Őszintén reméljük, hogy a konferenciánk céljai és programjai felkeltették személyes és szakmai érdeklődésüket, és legközelebb is üdvözölhetjük a rendezvényünkön.

Tisztelettel: 

                         a szervezők

 

PROGRAMFÜZET

ELŐADÁSOK

 

 

Üzleti rendezvények

2015

Szakmai háromszög Tisztítás-technológiai Konferencia

1502.-KONFERENCIA-TUDAS-620x350

Vecsés, október 20.

Szakmai partner: Magyar Tisztítás-technológia Szövetség – MATISZ 

2014

Új seprű! Tisztítás-technológiai Konferencia – Nemzetközi Tisztítás-technológiai Konferencia és Clean Europe 2014 szakmai  vetélkedő, döntő 

Vecsés, október 14.

Szakmai partner: Magyar Tisztítás-technológia Szövetség – MATISZ

2013

Zöld Jelzés 2013 Konferencia Nemzetközi tisztítás-technológiai konferencia és kiállítás, Clean Europe 2013 szakmai vetélkedő, döntő 

Budapest, október 29.  

Szakmai partner: Magyar Tisztítás-technológia Szövetség – MATISZ

2012

2012 Pályára állítás” Szakmapolitikai Konferencia, Kiállítás és Szakmai Vetélkedő  Budapest, október 17.  

Szakmai partner: Magyar Tisztítás-technológia Szövetség – MATISZ

2010

Ecopolis 2010 – II. Ökológia, Regionalitás, Vidékfejlesztés Workshop  

Százhalombatta, 2010. szeptember 16-17.

2009

A SZAKKÉPZÉS ÉS A TISZK RENDSZER AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Kereslet-Vezérelt Szakképzés Szakmai Konferencia

Budapest, március 10. ,,Nyeremény- és szerencsejátékok az elektronikus médiában” Országos Konferencia

Budapest, november 19. 

2008

FairPrint 2008 XIII. Országos Konferencia és Kiállítás a számítástechnika nyomdai alkalmazásáról

Budapest, február 8-9.

Szakmai partnerek: Radó István, Ratkovics Péter, Várhegyi László

Ecopolis 2008 – I. Ökológia, Regionalitás, Vidékfejlesztés Nemzetközi Nyári Egyetem és Workshop

Százhalombatta, augusztus 11-14.

Szakmai partner: Ökobatta Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

DigitalExpo és SignExpo

Budapest, november 27-29.

,,Út a munkához” Fórumsorozat

21 helyszínen, október-december 

Szakmai partner: Szorongáspont Mentálhigiénés és Multikulturális Közhasznú Egyesület

2007

FairPrint 2007 XII. Országos Konferencia és Kiállítás a számítástechnika nyomdai alkalmazásáról

Visegrád, február 8-9.

Szakmai partnerek: Radó István, Ratkovics Péter, Várhegyi László

Szakképzés-felnőttképzés és a munkaerőpiac viszona — Országos Regionális Konferenciasorozat

 8 helyszínen, 2007. szeptember-november

,,Munkavállalók és szakszervezetek a XXI. század munkaerőpiacán” Konferenciasorozat 

5 helyszínen, 2007. október-november 

2006

FairPrint 2006 XI. Országos Konferencia és Kiállítás a számítástechnika nyomdai alkalmazásáról 

Hajdúszoboszló, február 3-5.

Szakmai partnerek: Radó István, Ratkovics Péter, Várhegyi László 

Lépj egyet előre! Konferenciasorozat 

8 helyszínen, 2006. január-március 

Agrárhíd konferenciák a Szentlőrinci Gazdanapokon, a VINFOOD Borászati és Élelmiszeripari Kiállításon (Pécs) és a Foodapesten 

Szakmai partner: Magyar Marketing Szövetség Agrár- és Élelmiszeripari Marketing Klubja 

,,Munkavállalók és szakszervezetek a XXI. század munkaerőpiacán” Konferenciasorozat – Eger, november 3.

Miskolc, november 24.

Budapest, december 8. 

EÜ rendezvények

2017

IV. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus

Budapest, április 7-8. – Sz.: Dr. Zarándy Ildikó, a Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványának elnöke

Gyermek sürgősségi ellátás aktuális kérdései és alapjai Konferencia

Budapest, február 24. – Sz.: Dr. Kirácsy Péter, az I. sz. Bókay gyermekklinika osztályvezető főorvosa

2016 

Sürgősség, neurológia és vascularis intervenció Konferencia 

Kecskemét, január 23. – Sz.: Dr. Szabó István, Dr. Bihari Katalin, Dr. Ruzsa Zoltán 

III. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus 

Budaörs, március 18-19. – Sz.: Dr. Zarándi Ildikó

IV. Orvosi Wellness Konferencia 

Budapest, április 22-23. – Sz.: EuUzlet.hu

III. Emlőrák Konszenzus Konferencia 

Kecskemét, május 20-21.  – Sz.: Dr. Kásler Miklós, Dr. Svébis Mihály

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) – SCOPE PILOT TRAINING

Budapest, június 22-24. – Sz.: OGYÉI

MST Északkelet magyarországi Sebész Szakcsoport Konferenciája

Salgótarján, október 8. – Sz.: Dr. Gál Sándor

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) – SCOPE FINAL TRAINING

Budapest, október 4-5. – Sz.: OGYÉI

 

2015 

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben  XVIII. Országos Konferencia – Budapest, február 19. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia  -Budapest, március 4. – Sz.: Egészségügy + Üzlet 

Webáruházak, webshopok és webpatikák – egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése III. Országos Konferencia – Budapest, március 19. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

III. Orvosi Wellness Konferencia – Budapest, április 16-17. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

II. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus – Budapest, április 24-25. – Sz.: Dr. Zarándi Ildikó

Létesítménygazdálkodás az egészségügyben Országos Konferencia – Budapest, június 3. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

A Magyar Urológus Társaság Alföldi Szekciójának Tudományos Ülése és Országos Urológus Bajnokság – Szentes, június 19-20. – Sz.: Dr. Pásztor Imre, Dr. Lakatos Ákos

Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése és működtetése Országos Workshop – Budapest, szeptember 10. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Big Food Konferencia – Budapest, szeptember 16. – Sz.: Egészségügy + Üzlet portál

A Magyar Sebész Társaság Észak-Kelet Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése – Mátészalka, október 3. – Sz.: Dr. Bartha Iván

Magyar Homeopátiás Orvos és Gyógyszerész Kongresszus – Budapest, október 9-10. – Sz.: Dr. Zarándi Ildikó

A Magyar Sebkezelő Társaság XVIII. Kongresszusa – Budapest, október 15-16. – Sz.: Dr. Sugár István

A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság VIII. Kongresszusa – Budapest, november 5-6. – Sz.: Dr. Fébel Hedvig, Dr. Lugasi Andrea

 

2014

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencia– Budapest, február 20-21. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Webáruházak, webshopok és webpatikák – egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése II. Országos Konferencia – Budapest, március 19. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

II. Orvosi Wellness Konferencia – Budapest, április 10-11. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja Országos Konferencia – Budapest, június 26. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése és működtetése Országos Workshop – Budapest, szeptember 11. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Az ayurvéda az integratív gyógyászat jegyében Konferencia – Budapest, szeptember 23. – Sz.: Indiai Köztársaság Nagykövetsége Budapest, Indiai Ősi Gyógymódok a Magyarországi Egészségügyért Alapítvány

VI. Magyar Homeopátia Kongresszus – Budapest, október 3-4. – Sz.: Dr. Zarándi Ildikó

A fizioterápia szerepe a mozgásszervi megbetegedéseknél – tanfolyam – Budapest, október 11. – Sz.: Járay Gyula

A Magyar Sebkezelő Társaság XVII. Kongresszusa – Budapest, október 16-17. – Sz.: Dr. Sugár István

10th East-West Colorectal Days – A Magyar Koloproktológus Társaság XII. Kongresszusa a Magyar Sebész Társaság Coloproctologiai Szekciójával közösen – Hajdúszoboszló, október 15-17. – Sz.: Dr. Bartha Iván

A jövő gyógyító technikái – egyedülálló információs előadások – Budapest, november 5.

Oxidatív stressz és betegségek Országos Konferencia – Budapest, november 6-7. – Sz.: Dr. Blázovics Anna

I. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus – Budapest, november 14-15. – Sz.: Dr. Zarándi Ildikó

A Semmelweis Egyetem alumni találkozója – Budapest, november 15. – Sz.: SE Alumni Iroda

Marketing aktivitások jogi alapjai az egészségügyi szektorban” Szakmai Nap – Budapest, november 19. – Sz.: Dr. Dudás Ágnes

Veszprém Megyei Orvos-Gyógyszerész Nap – Sümeg, november 22.. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

A Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság Tudományos Ülése – Budapest, november 26. – Sz.: Dr. Bognár Tamás

A fogászati turizmus veszélyei, a ,,veszélyes betegek” stomatológiai ellátása – tanfolyam – Budapest, december 6. – Sz.: Járay Gyula

 

2013 

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVI. Országos Konferencia– Budapest, február 21-22. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Egészséggel kapcsolatos webáruházak készítése és hatékony működtetése Országos Konferencia – Budapest, március 27. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

Orvosi Wellness Konferencia – Budapest, április 18-19. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

9th East-West Colorectal Days – Hajdúszoboszló, szeptember 4-6. – Sz.: Dr. Bartha Iván

A Magyar Resuscitatios Társaság Tudományos Ülése – Budapest, szeptember 14. – Sz.: Dr. Gőbl Gábor

A Magyar Sebkezelő Társaság XVI. Kongresszusa – Budapest, október 17-18. – Sz.: Dr. Sugár István

Természetes eredetű hatóanyagok a modern orvoslásban Országos Konferencia – Budapest, november 6-7. – Sz.: Dr. Blázovics Anna

 

2012

 

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XV. Országos Konferencia – Budapest, február 16-17. – Sz.: Egészségügy + Üzlet 

8th East-West Colorectal Days – Hajdúszoboszló, október 3-5. – Sz.: Dr. Bartha Iván

A Magyar Sebkezelő Társaság XV. Kongresszusa – Budapest, október 18-19. – Sz.: Dr. Sugár István

Haladó laparoscopos sebészeti kongresszus – Budapest, november 9-10. – Sz.: Dr. Ender Ferenc

A Magyar Katasztrófaorvostani Társaság XV. Tudományos Konferenciája – Budapest, november 28. – Sz.: Dr. Liptay László, Nagyné Szalay Klára

 

2011

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XIV. Országos Konferencia – Budapest, február 17-18. – Sz.: Egészségügy + Üzlet  

Fiatal Onkológusok és Fiatal Sebészek Fóruma – Kecskemét, április 8-9. – Sz.: Dr. Svébis Mihály, Dr. Pajkos Gábor, Abonyi Gézáné

A Magyar Gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyarországi Területi Szervezetének Tudományos Ülése – Eger, június 3-4. – Sz.: Dr. Vargyay Éva

7th East-West Colorectal Days – Hajdúszoboszoló, szeptember 7-9. – Sz.: Dr. Bartha Iván

XII. Alzheimer-kór Konferencia – Budapest, szeptember 22-24. – Sz.: Himmer Éva

A Magyar Sebkezelő Társaság XIV. és a SEBINKO Szövetség XV., Közös Szervezésű Kongresszusa – EWMA and ICC Leg Ulcer & Compression Seminars 2011 – EWMA Master Course – Budapest, október 12-14. – Sz.: Dr. Sugár István, Fokiné Karap Zsuzsanna, EWMA

A Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság XIV. Tudományos Konferenciája – Budapest, október 19. – Sz.: Dr. Liptay László

 

2010

Önkormányzati Egészségügyi Napok Téli Szimpóziuma – Budapest, január 27. – Sz.: Dr. Kovács Zoltán

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben  XI. Országos Konferencia – Budapest, február 18-19. – Sz.: Egészségügy + Üzlet

A Magyar Epilepszia Liga 2010. évi Tudományos Ülése – Kecskemét, június 17-19. – Sz.: Dr. Kondákor István, Abonyi Gézáné

Egészségügyi Szakdolgozók XLI. Országos Kongresszusa – Kecskemét, június 24-26. – Sz.: Dr. Fáy Tamásné

A Bajai Szent Rókus Kórház Tudományos Bizottságának és Urológiai Osztályának Ünnepi Tudományos Ülése – Baja, szeptember 3-4. – Sz.: Dr. Csőke István

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa – Kecskemét, szeptember 30-október 2. – Sz.: Dr. Oberna Ferenc, Abonyi Gézáné

6th East-West Colorectal Days – Hajdúszoboszló, október 6-8. – Sz.: Dr. Bartha Iván

Fiatal Onkológusok és Fiatal Sebészek Fóruma – Kecskemét, október 15-16. – Sz.: Dr. Svébis Mihály, Dr. Pajkos Gábor, Abonyi Gézáné

A Magyar Sebkezelő Társaság XIII. Kongresszusa – Budapest, október 28-29. – Sz.: Dr. Sugár István